2017 онд ӨМӨЗО-ы шинэ аж ахуйн нэгжүүдийн бүртгүүлсэн хэмжээ дээд тэмдэглэл тогтоов

2017 онд ӨМӨЗО-ы шинэ аж ахуйн нэгжүүдийн бүртгүүлсэн хэмжээ дээд тэмдэглэл тогтоов.

ӨМӨЗО-ы үйлдвэр худалдааны танхимын мэдээнд тэмдэглэснээр, 2017 онд ӨМӨЗО-д өдөрт дунджаар 210 шинэ аж ахуйн нэгж  бүртгүүлсэн нь сүүлийн жилүүдийн дээд тэмдэглэл тогтоосон бөгөөд худалдааны  тогтолцоонд өөрчлөлт шинэчлэл хийхээс өмнөх үеийн 3 дахин гаруйтай  тэнцжээ.

Эх сурвалжаас үзвэл, сүүлийн жилүүдэд ӨМӨЗО худалдааны тогтолцооны өөрчлөлт шинэчлэлийг тасралтгүй урагшлуулж, хяналт удирдлагаа  эрчимжүүлэн, зах зээлд орох орчин ахуй, зах зээлд өрсөлдөх орчин ахуй, зах  зээлийн хэрэглээний орчин ахуйг сайжруулж, худалдаа эрхлэлтийн орчинг тасралтгүй  боловсронгуй болгосноор зах зээлийн гол цогцыг тогтвортой идэвхжүүлж, эдийн засгийн хөгжлийн микро үндэс суурийг батжуулж чаджээ.

2017 оны эцсийн байдлаар, ӨМӨЗО-ы төрөл бүрийн зах  зээлийн гол цогц 1 сая 860 мянгаад болж, 2013 оныхоос 527 мянга нэмэгдэж, өсөлтийн хэмжээ нь 39.52 хувьд хүрсэн байна. 

Найруулагч:.
Эх сурвалж:ХОУР
Мэдээ үзсэн:140
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой