БНХАУ-ын Ардын УТЗЗ-ний ӨМӨЗО-ы XII сонгуулийн хорооны I хурлын зөвлөх зүйл

(2018 оны 01-р сарын 22-нд УТЗЗ-ний ӨМӨЗО-ы XII сонгуулийн хорооны I хурлын бэлтгэл хурлаар батлав)

Нэг. ХКН-ын ХIХ хурлын үзэл санаа болон ӨЗО-ы X удаагийн 4,5-р бүгд хурлын үзэл санааг суралцан хэрэгжүүлнэ.
Хоёр. "УТЗЗ-ний ӨМӨЗО-ы XI сонгуулийн хорооны байнгын хорооны ажлын тайлан"-г сонсож, хянан зөвлөнө. 
Гурав. "УТЗЗ-ний ӨМӨЗО-ы XI сонгуулийн хорооны байнгын хорооны таван жилийн турш хийгдсэн санал зөвлөгөөний ажлын тухай тайлан"- г сонсож, хянан зөвлөнө.
Дөрөв. ӨМӨЗО-ы XIII удаагийн АТИХ-д сул оролцож, "Засгийн газрын ажлын илтгэл" болон холбогдох тайланг сонсож ярилцана.
Тав. УТЗЗ-ний ӨМӨЗО-ы XII сонгуулийн хорооны тэргүүлэгч, дэд тэргүүлэгч, нарийн бичгийн дарга, байнгын гишүүнийг сонгоно.
Зургаа. УТЗЗ-ний ӨМӨЗО-ы XII сонгуулийн хорооны I хурлын улс төрийн шийдвэрийг хянан зөвлөж батална.
Долоо. "УТЗЗ-ний ӨМӨЗО-ы XI сонгуулийн хорооны байнгын хорооны ажлын тайлан"-гийн тухай УТЗЗ-ний ӨМӨЗО-ы XII сонгуулийн хорооны I хурлын шийдвэрийг хянан зөвлөж батална.
Найм. XII сонгуулийн хорооны I хурлын санал зөвлөгөөг хянан шалгасан байдлын тухай УТЗЗ-ний ӨМӨЗО-ы XII сонгуулийн хорооны I хурлын санал зөвлөгөөг хянан шалгах зөвлөлийн тайланг хянан зөвлөж батална.

Найруулагч: Ц.Урантунгалаг
Эх сурвалж: ӨМӨС
Мэдээ үзсэн:502
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой